Hjälpmedelscenter

Landstingets Hjälpmedelscenter finns i Karlskrona, har 40 anställda och servar Landstinget och Blekinges kommuner med hjälpmedel, allt från rollatorer och rullstolar till kommunikationshjälpmedel av olika slag. Hjälpmedelscenter äger cirka 30 000 individmärkta hjälpmedel som är lånas ut gratis och som ska lämnas tillbaka när de inte behövs längre.

Området är mycket intressant ur SICAHTs perspektiv och i samarbete med Bengt Dahlberg som är chef för Hjälpmedelscenter och Landstingets Utvecklingsavdelning har vi dragit igång en behovsidentifieringsprocess med åtta av medarbetarna, som alla har olika kompetenser och som sitter på expertkunnande vad gäller de behov och utmaningar som finns inom området. Före sommaren kommer de behov som vi bedömer kan tillfredställas med digitala lösningar med kommersiell potential  att presenteras för SICAHTs medlemdsföretag på en innovationsworkshop.

bild[3]_workshop1

Problemgenering på Hjälpmedelscenter