Medicinkliniken, avd 57

SICAHTs tredje större behovsidentifieringsprocess är igång och valet föll på avdelning 57 på Medicinkliniken på Blekingesjukhuset. SICAHTs needfindig-expert, Madelene Larsson har, tillsammans med Eva Bergman Ottosson på Landstingets utvecklingsavdelning, genomfört flera dagars studier och observationer på medicinklinikens tre avdelningar under de senaste veckorna; Lungavdelningen, Diabetes/Njuravdelningen samt dagmottagningen för lungpatienter.
Madelene och Eva sammanställer nu sina observationer och ska inom kort presenterar dem för avdelningens chef, Anna Tegel. Vi räknar med att arrangera en behovsworkshop med SICAHTs medlemsföretag där resultaten presenteras i mitten av december i år.