SICAHT är ett klusterinitiativ som initierats av Landstinget i Blekinge, Region Blekinge, Blekinge Tekniska Högskola och näringslivet. SICAHT driver sedan den 1 januari 2015 ett tillväxtprojekt, ”SICAHT – tillväxt i Skåne och Blekinge inom digital hälsa”. Projektet är finansierat av aktörerna som beskrivs ovan, samt av ERUF, Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och av Region Skåne. Den generella ambitionen är att skapa en innovationsplattform inom området Digital Hälsa. Landstinget och Region Skåne vill se nya innovativa digitala produkter och tjänster som kan ge effektiv och kvalitativ vård och service till invånarna i sina län. Region Blekinge och Region Skåne vill se nya och växande företag inom området. De akademiska institutionerna i Skåne och Blekinge vill ytterligare stärka sin spetskompetens och forskning inom teknik och hälsa och företagen inom Informations- och kommunikationsteknik vill utveckla nya affärsområden.

Tillväxtprojektet ”SICAHT – tillväxt i Skåne och Blekinge inom digital hälsa” har som primärt mål att medverka till och stimulera till att 25 innovationsprocesser påbörjas och drivs av entreprenörer och företag under projekttiden. Projektet ska åstadkomma detta främst genom att genomföra behovsidentifieringsprocesser inom hälso- och sjukvården i Skåne och Blekinge. Ambitionen är att identifiera behov eller problem som kan lösas med digitala tjänster eller produkter som har kommersiell potential.

I Skåne och Blekinge finns ett antal styrkeområden, områden som vi är riktigt bra på, som ger riktigt bra förutsättningar för att lyckas. Vi har ett landsting och en Region som är starkt utvecklingsorienterade.  Vi har en universitet och högskolor som har forskare som rankas bland de bästa i världen inom IKT och inom tillämpad hälsoteknik. Vi har ett starkt IKT-kluster av företag som byggt en hög kompetens i över tjugo år inom Telekom och mjukvaru-utveckling.

Ansatsen är långsiktig, viljan är stor, behoven är gigantiska, marknaden är global och potentialen för företag som medverkar enorm. SICAHTs roll är att fungera som en gränsgångare mellan dessa aktörer, som smörjmedel, som motor med syfte att få fram innovativa lösningar som kan bidra till att vi människor i framtiden kan fortsätta få en högkvalitativ hälso- och sjukvård samtidigt som vi får fler och växande företag i Skåne, Blekinge och Sverige.