SICAHTs utgångspunkt är att innovationer inte skapas av sig själv. Det krävs ett fokuserat och metodiskt arbetssätt med målsättningen att skapa lösningar på problem. Lösningar i form av tjänster och produkter som ska nå en marknad. Vi menar att det krävs ett produktionssystem för innovationer. Ett sådant produktionssystem kräver flera olika kompetenser och roller. Det behövs kunder som kan delta i arbetet med att göra behovsanalyser. Det behövs människor som kan och vill göra affärer, som vill skapa företag eller nya affärsområden inom sina företag och som ser potentialen inom området, det behövs entreprenörer. Det behövs forskning som är inriktad mot de behov som kunderna har och det behövs resurser i form av kapital. För att få den här produktionen att fungera behövs det också någon som leder arbetet med att få igång produktionen. Någon som från en neutral arena kommunicerar med aktörerna för att få alla att springa åt samma håll. Som letar upp behov, idéer och projekt. Som leder processerna och ser till att samarbeten kring skarpa innovationsprojekt kommer till stånd. Som sitter inne både med ”know how” och ”know who”. Det är detta SICAHT ska göra.