Som medlem i SICAHT, kan antas företag, organisationer eller myndigheter som:

 • vill bidra till att skapa produkter och tjänster inom Digital Health
 • ser en ömsesidig nytta med medlemsskapet.
 • bedriver verksamhet som är förenlig med SICAHTs syfte, vision, mål och inriktning.

Möjligheter för medlemmar

 • Deltagande på kunskapshöjande och inspirerande frukostseminarier
 • Offentliga eller privata hälso- och sjukvårdsorganisationer kan få behovsanalyser genomförda
 • Workshops – Medlemmarna bjuds in att medverka i innovationsworkshops baserade på reella behov inom hälso- och sjukvårdsektorn
 • Tillgång till SICAHTs nätverk av forskare, företag och offentliga organisationer med intresse inom Digital Health
 • Via SICAHTs hemsida få presentara sig och sin verksamhet
 • Rådgivning med syfte att hitta finansiering för produkt- och tjänsteutveckling
 • Deltaga i olika FoU-projekt.
 • Omvärldsbevakning. Vi bevakar det som sker inom området Digital Health, nationellt och internationellt

Skicka in din intresseanmälan nedan!

Send Message