SICAHT har sedan 2014 genomfört behovsinventeringar på Intensivvårdsavdelningen och Medicinkliniken på Blekingesjukhuset, på Hjälpmedelscenter i Blekinge samt på Handelsträdgårdens omvårdnadsboende i Karlskrona. Vi har också kört behovsprocesser på ett antal personer i Blekinge med neurologiska diagnoser. Det här arbetet har resulterat i att vi har identifierat cirka 90 behov/problem som vi bedömer kan lösas med en digital tjänst eller produkt.

Vi har samlat dessa 90 behov i en excelfil där vi beskriver övergripande om behoven och problemen. Klicka på länken nedan om du vill se vad vi samlat ihop hittills. Kontakta oss om du vill veta mer om något specifikt behov eller om du har allmänna frågor om listan.

Behovslista