SICAHT har ett nära samarbete med Blekinge Tekniska Högskola, såväl civilingenjörsprogrammen och sjuksköterskeprogrammen som forskningsområden inom Människa, Hälsa och Teknik. Vår ambition är att vi ska stimulera forskare och studenter att utveckla idéer till innovationer men också att vi ska fungera som en kontaktnod och gränsyta mellan forskning, studenter och de företag som är medlemmar i vårt nätverk.

På BTH sker spännande forskning med koppling till digital hälsa. Ett av projekten heter Health in Hand som är ett samarbetsprojekt mellan BTH och Indian Institute of Technology Madras.

Läs mer om projektet här: Health in Hand

Ett annat intressant och stort forskningsprojekt inom digital hälsa som BTH driver är SMART4MD. Projektet ska utveckla ny teknik för att hjälpa äldre personer med kognitiva nedsättningar.

Läs mer om projektet här: Smart 4 MD

Vill du veta mer om projektet eller komma i kontakt med någon av forskarna, kontakta oss.