SICAHT samarbetar med flera utbildningsprogram på Blekinge Tekniska Högskola, främst med syfte att stimulera och stötta studenter som vill starta företag inom digital hälsa. Forskning som Entreprenörskapsforum genomfört visar att 10-20 procent av studenterna på varje universitet och högskola vill starta eget företag. Därför har vi erbjudit programansvariga för olika utbildningar att ta del av resultatet från våra behovsanalyser och se till att presentera dem för studenterna när de ska dra igång projektarbeten med skarpa kunder. Under hösten 2015 nappade tre studentgrupper, valde ett behov var och jobbade fram idéer och prototyper under några veckor. Två av dessa presenteras nedan:

Det första projektet genomfördes av en grupp studenter som går Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi. Inom ramen för delkursen Extreme Innovation valde de att titta på det faktum att många äldre känner sig ensamma, ca 23 procent av 75-90 åringarna i Sverige känner sig isolerade socialt. Studenterna utvecklade en idé till en social plattform som skulle kunna bidra till att öka kontaktytorna och skapa sociala relationer.

Golden Experience